Độ mặn của Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre (2020-2021)

[toggle title=”Độ mặn tháng 12 năm 2020″ state=”open” ][tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Số liệu mặn[/tab_title][/tabs_head][tab]Ngày 15 tháng 12 năm 2020.[button color=”blue” size=”small” link=”https://drive.google.com/file/d/1mAKJg9JfX9J7vzIP1s6z-P5faxhsA6ww/view?usp=sharing” target=”blank” ]Chi tiết xem tại […] Xem thêm

Độ mặn của Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre 2019 – 2020

[toggle title=”Độ mặn tháng 2 năm 2020″ state=”open” ][tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Số liệu mặn[/tab_title][/tabs_head][tab]Ngày 04 tháng 02 năm 2020.[button color=”blue” size=”small” link=”https://drive.google.com/open?id=10bspzdCg1VKOYh5M4pYEm2vrhNsV6vx_” target=”blank” ]Chi tiết xem tại […] Xem thêm