Thứ Ba , Tháng Mười 22 2019

Tổ chức

Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động đoàn thể Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre

 

I. Mô hình: Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên.

II. Quản lý Công ty:

1/ Viên chức quản lý:

1.1. Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.

 • Ông: NGUYỄN VĂN NGÂN
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi; Kỹ sư Xây dựng; Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3829554 – Di động: 0913125635

1.2. Phó Giám đốc.

 • Ông: HỒ NGỌC HẬU
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
 • Điện thoại liên hệ: 0275. 3545540 – Di động: 0918289133

1.3. Kế toán trưởng.

 • Bà: TRƯƠNG MINH PHƯỚC
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kế toán
 • Điện thoại liên hệ: 0275. 3838896– Di động: 0907331313

1.4. Kiểm soát viên không chuyên trách.

 • Bà: LÊ THỊ LUYẾN
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý, Cử nhân Ngoại ngữ; Cử nhân Kinh tế
 • Điện thoại liên hệ: 0918407045.

2/ Các phòng nghiệp vụ:

2.1. Phòng Kế Hoạch  – Tổ chức Hành chính: 07 người           

Trong đó:

+ Đại học: 04 người

+ Sơ cấp: 01 người

- Trưởng phòng

 • Ông: CHÂU THANH XUÂN
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3829146 – Di động: 0908690774

- Phó trưởng phòng

 • Bà: ĐOÀN THỊ KIM XUYẾN
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị nhân lực
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3829146 – Di động: 0915625089

2.2. Phòng Tài chính – Kế toán: 04 người

Trong đó:

+ Thạc sĩ: 01 người

+ Đại học: 02 người

+ Trung cấp: 01 người

- Phó trưởng phòng

 • Ông: NGỤY QUỐC HUY
 • Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý Kinh tế
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3838896 – Di động: 01634776807

2.3. Phòng Kỹ thuật: 07 người

Trong đó:

+ Đại học: 07 người

- Trưởng phòng

 • Ông: NGÔ TẤN HƯNG
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3561667 – Di động: 0978309351

- Phó trưởng phòng

 • Ông: TRẦN NGỌC QUANG
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3561667 – Di động: 0984372307

3/ Các chi nhánh trực thuộc:

3.1. Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre – Trạm số 1: 07 người                                          

Trong đó:

+ Đại học: 01 người

+ Cao đẳng, trung cấp: 04 người

+ Sơ cấp, CNKT: 02 người

- Trưởng trạm

 • Ông: NGUYỄN TÂN LUẬT
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3861014 – Di động: 0903623036

- Phó trưởng trạm

 • Ông: VÕ VĂN CHÌNH
 • Trình độ chuyên môn: Sơ cấp Thủy lợi
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3861014 – Di động: 0909760963

3.2. Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre – Trạm số 2: 06 người                                          

Trong đó:

+ Trung cấp: 06 người

- Phó trưởng trạm

 • Ông: NGUYỄN VĂN ĐỨC LỚN
 • Trình độ chuyên môn: Trung cấp Thủy lợi
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3843387 – Di động: 0399072972

- Phó trưởng trạm

 • Ông: BÙI THANH HIỀN
 • Trình độ chuyên môn: Trung cấp Thủy lợi
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3843387 – Di động: 0364814367

3.3. Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre – Trạm số 3: 06 người                                          

Trong đó:

+ Đại học: 02 người

+ Cao đẳng, trung cấp: 03 người

+ CNKT: 01 người

- Trưởng trạm

 • Ông: NGUYỄN TRUNG THÀNH
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3824950 – Di động: 0378189928

3.4. Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre – Cụm Ba Tri: 01 người

Trong đó:

+ CNKT: 01 người

- Cụm trưởng

 • Ông: NGUYỄN VĂN QUYỆN
 • Trình độ chuyên môn: Công nhân kỹ thuật
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3850337 – Di động: 0979765721

3.5. Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre – Tổ Quản lý cống đập Ba Lai: 03 người                                          

Trong đó:

+ Trung cấp: 03 người

- Tổ trưởng

 • Ông: TRẦN HỮU HIỆP
 • Trình độ chuyên môn: Trung cấp Tài chính
 • Điện thoại liên hệ: 0919112901

 

- Tổng số cán bộ công nhân viên chức là 43 người (trong đó có 04 nữ).

Trong đó:

+ Thạc sĩ: 01 người

+ Đại học: 18 người

+ Cao đẳng, trung cấp: 17 người

+ Sơ cấp, CNKT: 05 người

- 86 công nhân quản lý các công trình cống thủy lợi trên địa bàn các huyện, thành phố.

III. Đoàn thể:

1. Chi bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre:

1.1. Chi bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

1.2. Chi ủy Chi bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm 05 đồng chí.

- Đồng chí Nguyễn Văn Ngân: Bí thư.

- Đồng chí Hồ Ngọc Hậu: Phó Bí thư.

- Đồng chí Châu Thanh Xuân: Chi ủy viên.

- Đồng chí Nguyễn Tấn Luật: Chi ủy viên.

- Đồng chí Đoàn Thị Kim Xuyến: Chi ủy viên.

1.3. Các tổ đảng: Chi bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre sinh hoạt gồm 04 tổ đảng, 27 đảng viên, trong đó:

- 26 đảng viên chính thức.

- 01 đảng viên dự bị.

1.3.1. Tổ 1: 09 đảng viên

- Đồng chí Châu Thanh Xuân: Tổ trưởng.

- Đồng chí Ngụy Quốc Huy: Tổ phó.

1.3.2. Tổ 2: 07 đảng viên

- Đồng chí Trần Ngọc Quang: Tổ trưởng.

- Đồng chí Nguyễn Trung Thành: Tổ phó.

1.3.3. Tổ 3: 08 đảng viên

- Đồng chí Võ Văn Chình: Tổ trưởng.

- Đồng chí Trần Hữu Hiệp: Tổ phó.

1.3.4. Tổ 4: 03 đảng viên

- Đồng chí Nguyễn Văn Đức Lớn: Tổ phó.

2. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre:

2.1. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố.

2.2. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre, gồm 05 đồng chí.

- Đồng chí Châu Thanh Xuân: Chủ tịch.

- Đồng chí Đoàn Thị Kim Xuyến: Phó Chủ tịch.

- Đồng chí Nguyễn Trung Thành: Ủy viên Ban chấp hành.

- Đồng chí Nguyễn Tấn Luật: Ủy viên Ban chấp hành.

- Đồng chí Trần Ngọc Quang: Ủy viên Ban chấp hành.

2.3. Các tổ công đoàn: Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre sinh hoạt gồm 04 tổ công đoàn, 39 công đoàn viên.

2.3.1. Tổ công đoàn Văn phòng Công ty: 19 công đoàn viên

- Đồng chí Trần Ngọc Quang: Tổ trưởng.

2.3.2. Tổ công đoàn Trạm số 1: 11 công đoàn viên (gồm Trạm số 1, Cụm Ba Tri, Tổ Quản lý cống đập Ba Lai)

- Đồng chí Võ Văn Chình: Tổ trưởng.

2.3.3. Tổ công đoàn Trạm số 2: 04 công đoàn viên

2.3.4. Tổ công đoàn Trạm số 3: 05 công đoàn viên

- Đồng chí Nguyễn Trung Thành: Tổ trưởng.Comments are closed.