Thứ Bảy , Tháng Hai 24 2018

Tổ chức

Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động đoàn thể Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre

 

I. Mô hình: Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên.

II. Quản lý Công ty:

1/ Viên chức quản lý:

1.1. Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.

 • Ông: Trần Văn Thi
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi; Xây dựng; Quản trị Kinh doanh
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3829554 – Di động: 0913965234

1.2. Phó Giám đốc.

 • Ông: Hồ Ngọc Hậu
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng
 • Điện thoại liên hệ: 0275. 3545540 – Di động: 0918289133

1.3. Kế toán trưởng.

 • Bà: Lê Thị Thanh Thúy
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3838896 – Di động: 0977353125

1.4. Kiểm soát viên không chuyên trách.

 •  Ông: Võ Minh Hùng
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Nhà nước
 • Điện thoại liên hệ: 0916701379.

2/ Các phòng nghiệp vụ:

2.1. Phòng Kế Hoạch  – Tổ chức Hành chính: 05 người           

Trong đó:

+ Đại học: 04 người

+ Sơ cấp: 01 người

- Trưởng phòng

 • Ông: Châu Thanh Xuân
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3829146 – Di động: 0908690774

- Phó trưởng phòng

 • Bà: Đoàn Thị Kim Xuyến
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị nhân lực
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3829146 – Di động: 0915625089

2.2. Phòng Kế toán: 05 người

Trong đó:

+ Đại học: 03 người

+ Trung cấp: 02 người

- Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán

 • Bà: Lê Thị Thanh Thúy
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3838896 – Di động: 0977353125

- Phó trưởng phòng

 • Ông: Ngụy Quốc Huy
 • Trình độ chuyên môn: Trung học Quản lý Kinh tế
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3838896 – Di động: 01634776807

2.3. Phòng Kỹ thuật: 07 người

Trong đó:

+ Đại học: 07 người

- Trưởng phòng

 • Ông: Ngô Tấn Hưng
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3561667 – Di động: 0978309351

- Phó trưởng phòng

 • Ông: Trần Ngọc Quang
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3561667 – Di động: 0984372307

3/ Các chi nhánh trực thuộc:

3.1. Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre – Trạm số 1: 07 người                                          

Trong đó:

+ Đại học: 01 người

+ Cao đẳng, trung cấp: 04 người

+ Sơ cấp, CNKT: 02 người

- Trưởng trạm

 • Ông: Nguyễn Tấn Luật
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3861014 – Di động: 0903623036

- Phó trưởng trạm

 • Ông: Võ Văn Chình
 • Trình độ chuyên môn: Sơ cấp thủy lợi
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3861014 – Di động: 0909760963

3.2. Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre – Trạm số 2: 05 người                                          

Trong đó:

+ Trung cấp: 04 người

+ Sơ cấp: 01 người

- Trưởng trạm

 • Ông: Thái Bình Dương
 • Trình độ chuyên môn: Sơ cấp thủy lợi
 • Điện thoại liên hệ: 075.3843387 – Di động: 0949918110

- Phó trưởng trạm

 • Ông: Nguyễn Văn Đức Lớn
 • Trình độ chuyên môn: Trung cấp thủy lợi
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3843387 – Di động: 01699072972

3.3. Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre – Trạm số 3: 06 người                                          

Trong đó:

+ Đại học: 01 người

+ Cao đẳng, trung cấp: 03 người

+ Sơ cấp, CNKT: 02 người

- Trưởng trạm

 • Ông: Nguyễn Trung Thành
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3824950 – Di động: 01678189928

3.4. Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre – Cụm Ba Tri: 01 người

Trong đó:

+ CNKT: 01 người

- Cụm trưởng

 • Ông: Nguyễn Văn Quyện
 • Trình độ chuyên môn: Công nhân kỹ thuật
 • Điện thoại liên hệ: 0275.3850337 – Di động: 0979765721

3.5. Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre – Tổ Quản lý cống đập Ba Lai: 03 người                                          

Trong đó:

+ Trung cấp: 03 người

- Tổ trưởng

 • Ông: Trần Hữu Hiệp
 • Trình độ chuyên môn: Trung cấp Tài chính
 • Điện thoại liên hệ: 0919112901

 

- Tổng số cán bộ công nhân viên chức là 41 người (trong đó có 05 nữ); 01 bảo vệ cơ quan.

Trong đó

+ Đại học: 18 người

+ Cao đẳng, trung cấp: 16 người

+ Sơ cấp, CNKT: 07 người

- 73 công nhân quản lý các công trình cống thủy lợi trên địa bàn các huyện, thành phố.

III. Đoàn thể:

1. Chi bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre:

1.1. Chi bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

1.2. Ban chi ủy Chi bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm 05 đồng chí.

- Đồng chí Trần Văn Thi: Bí thư.

- Đồng chí Hồ Ngọc Hậu: Phó Bí thư.

- Đồng chí Nguyễn Tấn Luật: Chi ủy viên.

- Đồng chí Châu Thanh Xuân: Chi ủy viên.

- Đồng chí Đoàn Thị Kim Xuyến: Chi ủy viên.

1.3. Các tổ đảng: Chi bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre sinh hoạt gồm 04 tổ đảng, 27 đảng viên, trong đó:

- 24 đảng viên chính thức.

- 03 đảng viên dự bị.

1.3.1. Tổ 1: 09 đảng viên

- Đồng chí Lê Thị Thanh Thúy: Tổ trưởng.

1.3.2. Tổ 2: 06 đảng viên

- Đồng chí Nguyễn Trung Thành: Tổ trưởng.

1.3.3. Tổ 3: 08 đảng viên

- Đồng chí Võ Văn Chình: Tổ trưởng.

1.3.4. Tổ 4: 04 đảng viên

- Đồng chí Thái Bình Dương: Tổ trưởng.

2. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre:

2.1. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.

2.2. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre, gồm 05 đồng chí.

- Đồng chí Châu Thanh Xuân: Chủ tịch.

- Đồng chí Đoàn Thị Kim Xuyến: Phó Chủ tịch.

- Đồng chí Nguyễn Trung Thành: Ủy viên Ban chấp hành.

- Đồng chí Nguyễn Tấn Luật: Ủy viên Ban chấp hành.

- Đồng chí Trần Ngọc Quang: Ủy viên Ban chấp hành.

2.3. Các tổ công đoàn: Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre sinh hoạt gồm 04 tổ công đoàn, 41 công đoàn viên.

2.3.1. Tổ công đoàn Văn phòng Công ty: 19 công đoàn viên

- Đồng chí Trần Ngọc Quang: Tổ trưởng.

2.3.2. Tổ công đoàn Trạm số 1: 11 công đoàn viên (gồm Trạm số 1, Cụm Ba Tri, Tổ Quản lý cống đập Ba Lai)

- Đồng chí Võ Văn Chình: Tổ trưởng.

2.3.3. Tổ công đoàn Trạm số 2: 05 công đoàn viên

- Đồng chí Thái Bình Dương: Tổ trưởng.

2.3.4. Tổ công đoàn Trạm số 3: 06 công đoàn viên

- Đồng chí Nguyễn Trung Thành: Tổ trưởng.Comments are closed.