Giới thiệu

TruSoCongTy_

Trụ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre

Giới thiệu chung

I. Khái quát

1.  Lịch sử hình thành

Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bến Tre tiền thân là Công ty thủy nông được thành lập theo Quyết định số 1035/QĐ-UB ngày 28/10/1991 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre trên cơ sở sắp xếp lại Xí nghiệp thủy nông Giồng Trôm – Ba Tri và các Xí nghiệp thủy lợi, thủy nông của các huyện, thị.

Năm 1992, Công ty đổi tên Công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi theo Quyết định số 1025/QĐ-UB ngày 16/12/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thành lập Doanh nghiệp nhà nước.

Năm 1997, Công ty đổi tên Công ty xây dựng và khai thác công trình thủy nông theo Quyết định số 541/QĐ-UB ngày 14/4/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc đổi tên Doanh nghiệp.

Năm 2006, theo Quyết định số 2660/QĐ-UBND; Quyết định số 2704/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Xây dựng và khai thác công trình thủy nông Bến Tre thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre; Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đến năm 2016, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành lại theo Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 04/3/2016.

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ sở hữu Công ty là UBND tỉnh Bến Tre.

2. Tên Chủ sở hữu Công ty: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE.

– Địa chỉ: Số 07, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

3. Tên Công ty  trụ sở chính và các thông tin:

– Tên Công ty: CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẾN TRE.

– Trụ sở chính: Số 26B, đường 3 tháng 2, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

– Điện thoại: 0275.3829146 – Fax: 0275.3815951

– Mã số doanh nghiệp: 1300100790

–  Website:  http://ctythuyloibentre.com

–  Email: ctythuyloibentre@gmail.com

4. Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động đoàn thể Công ty

4.1. Mô hình: Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên.

4.2.  Quản lý Công ty:

4.2.1. Viên chức quản lý:

– Chủ tịch kiêm Giám đốc.

– Phó Giám đốc.

– Kế toán trưởng.

– Kiểm soát viên không chuyên trách.

4.2.2. Các phòng nghiệp vụ gồm:

– Phòng Kế Hoạch  – Tổ chức Hành chính.

– Phòng Tài chính – Kế toán.

– Phòng Kỹ thuật.

4.2.3. Các Chi nhánh trực thuộc gồm:

– CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẾN TRE – TRẠM SỐ 1.

Địa chỉ: Ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 0275.3861014           –  Fax: 0275.3861014

– CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẾN TRE – TRẠM SỐ 2.

Địa chỉ: Khu phố 7, Thị trấn Mỏ Cày,  huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

Điện thoại : 0275.3843387           –  Fax: 0275.3843387

– CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẾN TRE – TRẠM SỐ 3.

Địa chỉ: Khu phố 2, phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại : 0275.3824950           –  Fax: 0275.3824950

– CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẾN TRE – CỤM BA TRI.

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại : 0275.3850337

– CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẾN TRE – TỔ QUẢN LÝ CỐNG ĐẬP BA LAI.

Địa chỉ: Ấp Bình Thạnh 3, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

4.3. Đoàn thể:

4.3.1.  Chi bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

– Chi ủy gồm 05 đồng chí và 04 tổ đảng.

4.3.2.  Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố.

– Ban chấp hành công đoàn gồm 05 đồng chí và 04 tổ công đoàn.

II. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh

– Quản lý khai thác, cải tạo, sửa chữa nâng cấp các hệ thống công trình thủy lợi trong tỉnh, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do đại diện Chủ sở hữu Công ty phân giao hàng năm đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trang trại, nuôi trồng thủy sản và dân sinh kinh tế.

– Lập dự án đầu tư, tư vấn thiết kế các công trình thủy lợi và xây dựng nhóm B,C. Tư vấn giám sát công trình thủy lợi và xây dựng dân dụng nhóm B,C, công trình giao thông nông thôn nhóm C.

III. Vốn điều lệ:

– Căn cứ Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre.

– Mức vốn điều lệ: 1.106.658.381.906 đồng (Một ngàn một trăm lẻ sáu tỷ, sáu trăm năm mươi tám triệu, ba trăm tám mươi mốt ngàn, chín trăm lẻ sáu đồng).

 

Trả lời