Hội Nghị Người Lao Động Năm 2020

Ngày 16/7/2020, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã phối hợp với Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020.

Chủ trì Hội nghị
Chủ trì Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Văn Ngân (Chủ tịch kiêm Giám đốc), ông Hồ Ngọc Hậu (Phó Giám đốc) và ông Châu Thanh Xuân (Chủ tịch Công đoàn cơ sở). Hội nghị vinh dự được đón tiếp bà Lê Thị Luyến (Kiểm soát viên Công ty) và bà Trần Thị Hoàng Oanh (Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT) và cùng toàn thể người lao động trong Công ty.

Đại biểu
Đại biểu

Hội nghị đã thông qua các dự thảo: Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo công khai tài chính 2019 và Quy chế tiền lương, tiền thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty; Báo cáo tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể; Hợp đồng lao động, các chế độ, chính sách đối với người lao động; Quy chế dân chủ ở cơ sở; Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm nhiệm kỳ 2018 – 2020 và phương hướng năm 2020 – 2022; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020.

IMG_7305 IMG_7308

IMG_7309 IMG_7311 IMG_7314 IMG_7315

Tại Hội nghị cũng tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022. Kết quả bầu ra 3 đồng chí gồm: Nguyễn Quốc Phương (Phó phòng Kỹ thuật), Bùi Thanh Hiền (Trưởng Trạm số 2), Trần Trọng Ân (Phó Trạm số 3)

Hội nghị đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến quý đại biểu về công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi; và các quy chế của Công ty.

Hội nghị Người lao động năm 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự thống nhất của tập thể người lao động Công ty, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, tạo đà vững chắc cho những năm tiếp theo; tiếp tục xây dựng Công ty ngày càng phát triển./.

Tập thể Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre
Tập thể Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre

Tin & ảnh: Châu Nhật Đông