Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 04/6/2020, Chi bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy Lợi (Chi bộ Công ty) tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có đồng chí Tôn Đức Lộc – Ủy viên Ban Thường vụ – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.

DOANCHUTICH

TOANCANH1

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Công tác quản lý khai thác công trình, vận hành đóng mở các cửa cống điều tiết nước bảo đảm đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh được thực hiện tốt; trước tình hình xâm nhập mặn ngày càng sâu, Công ty đã chủ động thực hiện công tác đo mặn tại các cống đầu mối và các vị trí đầu nguồn nước hàng ngày để có kế hoạch vận hành tưới tiêu phù hợp thực tế; tích cực thực hiện các giải pháp đồng bộ trong vận hành công trình nhằm hạn chế mặn xâm nhập nội đồng; thường xuyên kết hợp chặt chẽ các địa phương thăm đồng và vận hành công trình, hỗ trợ các địa phương sửa chữa cống, thả phai ngăn mặn, từng lúc có kế hoạch lấy nước để tiêu thoát ô nhiễm và giảm bớt độ mặn nội đồng, góp phần làm giảm tác hại do hạn mặn gây ra; lãnh đạo thực hiện hoàn thành đạt 106 % chỉ tiêu kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước trong nhiệm kỳ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân giao, đảm bảo yêu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh; công tác đầu tư sửa chữa công trình thủy lợi trong tỉnh đạt hiệu quả tốt. Chất lượng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên có tư tưởng ổn định, an tâm công tác, đề cao trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm, tận tụy với công việc; lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả tốt. Chi ủy đã tập trung lãnh đạo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh làm hạt nhân chính trị lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty; tổ chức bộ máy của Công ty, đoàn thể tiếp tục được củng cố, kiện toàn và nâng chất lượng hoạt động.

Đại hội đã đề ra mục tiêu chung, mục tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác xây dựng đảng, xây dựng đơn vị, đoàn thể trong sạch, vững mạnh sát với điều kiện thực tế tại Chi bộ, nhất là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới; xác một số nhiệm vụ đột phá để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng dành thời gian để thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

NGAN-PHATBIEU

LUAT-PHATBIEU

HIEN-PHATBIEU

THANH-PHATBIEU

 

YKIENCHIDAO

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tôn Đức Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp đánh giá cao những kết mà Chi bộ Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, thống nhất với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 mà dự thảo Văn kiện đã thể hiện. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ lãnh đạo đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII với 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

NGAN-BOPHIEU

HAU-BOPHIEU

XUAN-BOPHIEU

CHIUYNK2020-2025

Đ/c Trần Ngọc Quang – Phó phòng Kỹ thuật: đắc cử chức danh Chi ủy viên.

– Đ/c Nguyễn Tấn Luật – Trưởng Trạm số 1: tái đắc cử chức danh Chi ủy viên.

– Đ/c Nguyễn Văn Ngân – Chủ tịch kiêm Giám đốc: tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ.

– Đ/c Châu Thanh Xuân – Trưởng phòng Kế hoạch TCHC: tái đắc cử chức danh Chi ủy viên.

– Đ/c Hồ Ngọc Hậu – Phó Giám đốc: tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ.

(Nguồn: Sơn Nam ĐUKCQ-DN – Ảnh: C.N.Đông)