Độ mặn của Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre 2018 – 2019

[toggle title=”Độ mặn tháng 5 năm 2019″ state=”open” ][tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title]Số liệu mặn[/tab_title][/tabs_head][tab]Ngày 03 tháng 5 năm 2019.[button color=”blue” size=”small” link=”https://drive.google.com/open?id=0B2N2WLjF52QyM0pOdlU5eEFlNDd6M2RDYlgyWHlMWVc2Zi1B” target=”blank” ]Chi tiết xem tại […] Xem thêm