Thứ Ba , Tháng Mười Hai 5 2023

Category Archives: Văn bản pháp quy

Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Bến Tre Về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2017

Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Bến Tre Về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2017 Đọc thêm