Chủ Nhật , Tháng Ba 24 2019

Category Archives: Văn bản pháp quy

Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Bến Tre Về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2017

Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Bến Tre Về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2017 Đọc thêm

Thông tin văn bản

Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 04 tháng 4 năm 2001. Xem chi tiết tại đây Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vê công trình ... Đọc thêm