Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015- 2020 và tổng kết năm 2017

          Thực hiện Công văn số 492-CV/ĐUK ngày 12/12/2017 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bến Tre về việc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ gắn với tổng kết năm 2017 cấp cơ sở, sáng ngày 29/12/2017, chi bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và tổng kết năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh – Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Văn Ngân – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Đồng chí Trần Văn Thi – Bí thư, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi chủ trì Hội nghị.

Đ/c Trần Văn Thi - Bí thư, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Châu Nhật Đông)

Đ/c Trần Văn Thi – Bí thư, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Châu Nhật Đông)

          Hội nghị đã thông qua các dự thảo báo cáo tổng kết năm 2017, báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 của chi bộ. Đảng viên của chi bộ đã đóng góp nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi đối với hoạt động chi bộ trong năm 2017 cũng như nửa nhiệm kỳ qua và phương hướng thực hiện trong thời gian tới với các lĩnh vực trọng tâm như: Công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi, công tác đầu tư sửa chữa công trình, công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng cơ quan, đoàn thể… Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua các dự thảo báo cáo và lấy phiếu tín nhiệm đối với từng thành viên của Chi ủy.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đồng chí Trần Văn Thi – Bí thư Chi bộ ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của đảng viên đối với hoạt động của chi bộ; nhấn mạnh một số điểm nổi bật trong kết quả hoạt động của chi bộ trong thời gian qua, đồng thời kêu gọi đảng viên tiếp tục ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018 theo chủ trương của Tỉnh ủy cũng như trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

          Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh – Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp ghi nhận và chúc mừng những thành tích đạt được của Chi bộ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi trong nửa nhiệm kỳ qua cũng như trong năm 2017. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp đã đóng góp một số nội dung quan trọng để xây dựng phương hướng hoạt động của Chi bộ trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Đ/c Nguyễn Văn Huỳnh - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Châu Nhật Đông)

Đ/c Nguyễn Văn Huỳnh – Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Châu Nhật Đông)

Đ/c Nguyễn Văn Ngân – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Châu Nhật Đông)

Đ/c Nguyễn Văn Ngân – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Châu Nhật Đông)

Châu Nhật Đông