Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre, nhiệm kỳ 2017 – 2022

          Sáng ngày 20/9/2017, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Bé Sáu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre. Về phía Công ty có đồng chí Trần Văn Thi, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty và các công đoàn viên được triệu tập tham dự Đại hội.

Dai hoi CDCS

          Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 là dịp sinh hoạt chính trị rộng rãi của cán bộ, đoàn viên Công ty. Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2017- 2022.

          Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Châu Thanh Xuân được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt tại Đại hội
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt tại Đại hội

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt tại Đại hội

Châu Nhật Đông