Thứ Năm , Tháng Mười Hai 8 2022

Category Archives: Công bố thông tin

Công bố thông tin năm 2013

1. Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2013 của Công ty 2. Quyết định phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2013 3. Báo cáo tài chính năm 2013 4. Quỹ tiền lương của viên chức quản lý năm 2013 5. Quỹ tiền lương của ... Đọc thêm