Thứ Năm , Tháng Mười Hai 8 2022

Độ mặn của Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bến Tre 2018 – 2019

Độ mặn tháng 5 năm 2019

Độ mặn tháng 5 năm 2019

  • Số liệu mặn
Ngày 03 tháng 5 năm 2019.Chi tiết xem tại đây

Độ mặn tháng 4 năm 2019

Độ mặn tháng 4 năm 2019

  • Số liệu mặn
Ngày 12 tháng 4 năm 2019.Chi tiết xem tại đây

Ngày 09 tháng 4 năm 2019.Chi tiết xem tại đây

Ngày 05 tháng 4 năm 2019.Chi tiết xem tại đây

Độ mặn tháng 3 năm 2019

Độ mặn tháng 3 năm 2019

  • Số liệu mặn
Ngày 19 tháng 3 năm 2019.Chi tiết xem tại đây

Ngày 15 tháng 3 năm 2019.Chi tiết xem tại đây

Ngày 05 tháng 3 năm 2019.Chi tiết xem tại đây

Ngày 01 tháng 3 năm 2019.Chi tiết xem tại đây

Độ mặn tháng 02 năm 2019

Độ mặn tháng 02 năm 2019

  • Số liệu mặn
Ngày 26 tháng 02 năm 2019.Chi tiết xem tại đây

Ngày 21 tháng 02 năm 2019.Chi tiết xem tại đây

Ngày 19 tháng 02 năm 2019.Chi tiết xem tại đây

Ngày 14 tháng 02 năm 2019.Chi tiết xem tại đây

Ngày 12 tháng 02 năm 2019.Chi tiết xem tại đây

Độ mặn tháng 01 năm 2019

Độ mặn tháng 01 năm 2019

  • Số liệu mặn
Ngày 31 tháng 01 năm 2019.Chi tiết xem tại đây

Ngày 24 tháng 01 năm 2019.Chi tiết xem tại đây

Ngày 22 tháng 01 năm 2019.Chi tiết xem tại đây

Ngày 17 tháng 01 năm 2019.Chi tiết xem tại đây

Ngày 10 tháng 01 năm 2019.Chi tiết xem tại đâyComments are closed.