Thứ Hai , Tháng Mười 22 2018

Category Archives: Đoàn thể

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Võ Văn Chình

Picture 036

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và quy định số 45 – QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi  hành điều lệ Đảng”, căn cứ quyết định số 2148 – QĐ/TU ngày 01/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre. Ngày 14/11/2014, Chi bộ Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Bến ... Đọc thêm