Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre năm 2015

Sáng 31/3/2015, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre tổ chức Hội nghị người lao động năm 2015. Đồng chí Trần Văn Thi – Bí thư Chi bộ – Giám đốc Công ty và đồng chí Châu Thanh Xuân – Trưởng phòng KH-TCHC – Chủ tịch Công đoàn Công ty đồng chủ trì hội nghị.

IMG_1115

IMG_1129

Đoàn đại biểu gồm có ông Nguyễn Văn Ngân – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và bà Trần Thị Kim Cúc – Chủ tịch Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT.

IMG_1103

Đồng chí Hồ Thái Mỹ – Phó Bí thư  Chi bộ – Phó giám đốc Công ty, đồng chí Võ Minh Hùng – Kiểm soát viên Công ty, các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể người lao động, công nhân viên công ty đã về tham dự  đầy đủ.

Đồng chí Trần Văn Thi thông qua báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Công ty.

Về công tác phục vụ sản xuất, diện tích tưới nước, tiêu nước, cấp nước năm 2014 được nghiệm thu và thanh lý 106.992 ha. Công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên công trình đạt 100% kế hoạch. Công tác đầu tư mở rộng sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi, đã tổng nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng 19 công trình, đạt 100% kế hoạch. Về các mặt hoạt động khác, Công ty xét nâng lương và điều chỉnh lương cho 11 người lao động theo qui định. Trong năm có 02 cán bộ kỹ thuật tốt nghiệp đại học ngành thủy lợi, 02 cán bộ kỹ thuật đang học đại học ngành thủy lợi. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, thực hiện trang bị bảo hộ lao động, mua bảo hiểm tai nạn cho 100%  CBCNV và công nhân quản lý cống. Việc xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể, đã phát triển 03 Đảng viên mới.

IMG_1106

Đồng chí Trần Văn Thi đã báo cáo các giải pháp từ người lao động trong việc thực hiện kế hoạch năm 2015.