Thứ Tư , Tháng Một 26 2022

Category Archives: Tin tức

Lễ kết nạp đảng viên mới (Đồng chí: Lê Hồ Thanh Huy)

caeaecb133d9cb8792c8

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi ... Đọc thêm