Hội nghị Người lao động năm 2019

Ngày 29/3/2019, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre đã phối hợp với Ban Giám đốc Công ty tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị Người lao động
Toàn cảnh Hội nghị Người lao động

Chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Văn Ngân – Chủ tịch kiêm Giám đốc, ông Hồ Ngọc Hậu – Phó Giám đốc và ông Châu Thanh Xuân – Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Hội nghị vinh dự được đón tiếp bà Lê Thị Luyến – Kiểm soát viên Công ty và bà Nguyễn Thị Kim Chi – Trưởng phòng QLXDCT (Sở Nông nghiệp và PTNT) và cùng toàn thể người lao động trong Công ty.

Đoàn chủ tịch - Chủ trì Hội nghị
Đoàn chủ tịch – Chủ trì Hội nghị

 Hội nghị đã thông qua các dự thảo: Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo công khai tài chính 2018; Quy chế tiền lương, tiền thưởng cho người quản lý, người lao động; Quy chế chi tiêu nội bộ (sửa đổi) của Công ty; Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn và tình hình thực hiện hợp đồng lao động, thực hiện thỏa ước Lao động tập thể năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo hoạt động Thanh tra nhân dân năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019.

Trong năm 2018, tập thể CBCNV Công ty đã nổ lực thực hiện vượt kế hoạch cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi với diện tích là 118.433/95.556 ha, đạt 124%; doanh thu từ nguồn kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi là 68,180/53,360 tỷ đồng, đạt 128%.

 Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Ngân đã phân tích các giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019. Các phòng, trạm, tổ tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác quản lý khai thác; Quan tâm thực hiện việc kiểm tra công tác vận hành các công trỉnh cống, kịp thời phát hiện những hư hỏng để nhanh chóng sửa chữa, duy tu, đảm bảo công trình vận hành tốt nhất trong phục vụ sản xuất nông nghiệp; Trong đầu tư sửa chữa  công trình, cần chú trọng hiệu quả quản lý vận hành công trình; …

Ông Nguyễn Văn Ngân tiếp thu ý kiến, giải trình và chỉ đạo tại Hội nghị
Ông Nguyễn Văn Ngân tiếp thu ý kiến, giải trình và chỉ đạo tại Hội nghị

 Những ý kiến của người lao động với các nội dung chủ yếu như: công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi, cải thiện điều kiện làm việc, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đều được Đoàn chủ tịch trả lời, giải thích thỏa đáng tại Hội nghị trên tinh thần dân chủ, để người lao động hiểu được những khó khăn của Công ty cùng nhau đoàn kết, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị.

Hội nghị đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến quý đại biểu về công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi; và các quy chế của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu ý kiến
Bà Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu ý kiến
Bà Lê Thị Luyến phát biểu ý kiến
Bà Lê Thị Luyến phát biểu ý kiến

Tại Hội nghị Ban Giám đốc Công ty đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Ngân trao giấy khen cho các tập thể:Phòng Kế hoạch – TCHC; Chi nhánh Trạm số 3; Phòng Tài chính – Kế toán
Ông Nguyễn Văn Ngân trao giấy khen cho các tập thể:
Phòng Kế hoạch – TCHC; Chi nhánh Trạm số 3; Phòng Tài chính – Kế toán
Ông Nguyễn Văn Ngân trao giấy khen cho các cá nhân lãnh đạo:Đoàn Thị Kim Xuyến; Nguyễn Tấn Luật; Ngụy Quốc Huy; Châu Thanh Xuân; Hồ Ngọc Hậu
Ông Nguyễn Văn Ngân trao giấy khen cho các cá nhân:
Đoàn Thị Kim Xuyến; Nguyễn Tấn Luật; Ngụy Quốc Huy; Châu Thanh Xuân; Hồ Ngọc Hậu
Ông Hồ Ngọc Hậu trao giấy khen cho các cá nhân:Võ Ngọc Thái; Đặng Thị Tuyết; Trịnh Văn Hòa; Nguyễn Quốc Phương
Ông Hồ Ngọc Hậu trao giấy khen cho các cá nhân:
Võ Ngọc Thái; Đặng Thị Tuyết; Trịnh Văn Hòa; Nguyễn Quốc Phương

Hội nghị Người lao động năm 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự thống nhất của tập thể người lao động Công ty, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, tạo đà vững chắc cho những năm tiếp theo; tiếp tục xây dựng Công ty ngày càng phát triển./.

Châu Nhật Đông