Thứ Tư , Tháng Sáu 19 2019

Thông báo xổ cống

Thông báo xổ cống Ba Lai

Thông báo xổ cống Ba Lai

  • Tháng 8 năm 2018
Công văn số 252/CTTL-KT  về việc thực hiện vận hành đóng mổ cống Ba Lai từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo xổ cống Ba Lai

Thông báo xổ cống Ba Lai

  • Tháng 5 năm 2018
Công văn số 196/CTTL-KT  về việc điều chỉnh số ngày xổ cống Ba Lai trong tháng 6 và tháng 7 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Công văn số 144/CTTL-KT  về việc xổ cống Ba Lai phục vụ cấp nước và sản xuất nông nghiệp ngày 23 tháng 5 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Công văn số 137/CTTL-KT  về việc xổ cống Ba Lai phục vụ cấp nước và sản xuất nông nghiệp ngày 18 tháng 5 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Công văn số 126/CTTL-KT  về việc xổ cống Ba Lai phục vụ cấp nước và sản xuất nông nghiệp ngày 04 tháng 5 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Thông báo xổ cống Ba Lai

Thông báo xổ cống Ba Lai

  • Tháng 4 năm 2018
Công văn số 123/CTTL-KT  về việc xổ cống Ba Lai phục vụ cấp nước và sản xuất nông nghiệp ngày 26 tháng 4 năm 2018.Chi tiết xem tại đây

Công văn số 119/CTTL-KT  về việc xổ cống Ba Lai phục vụ cấp nước và sản xuất nông nghiệp ngày 23 tháng 4 năm 2018.Chi tiết xem tại đâyComments are closed.