Thứ Ba , Tháng Mười Hai 5 2023

Mô hình tổ chức

Mô hình tổ chức, quản lý, đoàn thể

- Mô hình: Chủ tịch Công ty.

- Quản lý Công ty:

+ Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty – Ông: Trần Văn Thi.

+ Phó Giám đốc – Ông: Hồ Ngọc Hậu.

+ Kế toán trưởng – Bà: Lê Thị Thanh Thúy.

+ Kiểm soát viên – Ông: Võ Minh Hùng.

- Tổng số cán bộ công nhân viên chức là 42 người (trong đó có 05 nữ), 01 bảo vệ công ty và 64 công nhân quản lý các công trình cống thủy lợi trên địa bàn các huyện.

- Các phòng nghiệp vụ gồm:

+ Phòng Kế Hoạch  – Tổ chức Hành chính.

  • Trưởng phòng – Ông: Châu Thanh Xuân.
  • Phó Trưởng phòng  - Bà: Đoàn Thị Kim Xuyến.

+ Phòng Kế toán.

  • Kế toán trưởng – Bà: Lê Thị Thanh Thúy.
  • Phó Trưởng phòng  - Ông: Ngụy Quốc Huy.

+ Phòng Kỹ thuật.

  • Trưởng phòng – Ông: Ngô Tấn Hưng.
  • Phó Trưởng phòng – Ông: Trần Ngọc Quang.

- Chi bộ Công ty có 04 tổ đảng trực thuộc và 25 đảng viên (21 chính thức và 04 dự bị).

- Công đoàn cơ sở Công ty có 42 công đoàn viên.Comments are closed.