Thứ Bảy , Tháng Chín 23 2023

Category Archives: Tình hình hoạt động

Mô hình tổ chức

mo-hinh-quan-tri-hien-dai

Mô hình tổ chức, quản lý, đoàn thể - Mô hình: Chủ tịch Công ty. - Quản lý Công ty: + Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty – Ông: Trần Văn Thi. + Phó Giám đốc – Ông: Hồ Ngọc Hậu. + Kế toán trưởng – Bà: Lê Thị Thanh Thúy. + Kiểm soát viên – Ông: Võ Minh ... Đọc thêm