Thứ Ba , Tháng Mười Hai 5 2023

Hội nghị Người lao động năm 2022

Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2022, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bến Tre đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022 tại trụ sở số 26B, đường 3 tháng 2, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

NLD 2022 2

Tại Hội nghị, về phía đại biểu có sự tham dự của ông Bùi Văn Thắm – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre và bà Lê Thị Luyến – Kiểm soát viên Công ty. Về phía Công ty, có sự tham gia của ông Phạm Quốc Phong – Bí thư chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty; ông Hồ Ngọc Hậu – Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Công ty và ông Châu Thanh Xuân – Chi ủy viên, Trưởng phòng Kế hoạch – Tổ chức Hành chính, Chủ tịch Công đoàn Công ty; cùng với sự có mặt của tất cả Công nhân viên chức lao động các phòng, trạm số 1, 2, 3, tổ Quản lý Cống đập Ba Lai được triệu tập về dự Hội nghị Người lao động năm 2022.

Đại biểu và toàn thể công nhân viên chức lao động về tham dự Hội nghị

Đại biểu và toàn thể công nhân viên chức lao động về tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua: Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo công khai tài chính năm 2021; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và Dự thảo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty; Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; Hợp đồng lao động, các chế độ, chính sách đối với người lao động; Quy chế dân chủ ở cơ sở; Báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022 – 2024; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022.

Ông Phạm Quốc Phong báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch 2021 và phương hướng nhiệm vụ 2022.

Ông Phạm Quốc Phong báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch 2021
và phương hướng nhiệm vụ 2022.

Bà Trương MInh Phước báo cáo công khai tài chính năm 2021; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và Dự thảo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty.

Bà Trương Minh Phước báo cáo công khai tài chính năm 2021;
Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và Dự thảo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty.

Ông Châu Thanh Xuân báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; Hợp đồng lao động, các chế độ, chính sách đối với người lao động và Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ông Châu Thanh Xuân báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; Hợp đồng lao động, các chế độ, chính sách đối với người lao động
và Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ông Nguyễn Quốc Phương báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2024

Ông Nguyễn Quốc Phương báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân
nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022 – 2024

Ông Hồ Ngọc Hậu báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phát động thi đua năm 2022.

Ông Hồ Ngọc Hậu báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021
và phát động phong trào thi đua năm 2022.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao: Diện tích cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thực hiện là 112 664/106 496 ha, đạt 103% so với kế hoạch được giao.

Hội nghị đã thông qua kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2021 với thành tích: Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre xét tặng Bằng khen “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021″.

Giám đốc Công ty tặng giấy khen cho Công nhân viên chức lao động

Giám đốc Công ty tặng giấy khen cho Công nhân viên chức lao động

Hội nghị bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm 03 thành viên: ông Trần Trọng Ân – Phó Trạm số 3; ông Bùi Thanh Hiền – Trưởng Trạm số 2  và Nguyễn Quốc Phương – Phó phòng Kỹ thuật để giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của Công ty.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2024 ra mắt  trước Hội nghị

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2024 ra mắt trước Hội nghị.

Hội nghị Người lao động năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp. Những chỉ tiêu phấn đấu được đề ra cụ thể và Thủ trưởng cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn cùng Công nhân viên chức lao động Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bến Tre phát huy tối đa năng lực làm việc, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của Công ty và quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu trong nghị quyết đề ra./.

 Bài viết: Tuyết Mai – Hình ảnh: Nhật Đông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comments are closed.